6.1 Αριθμητική τιμή συνάρτησης

Information: 6.1 Αριθμητική τιμή συνάρτησης