Een grondvlak uitrekken

Je kunt een willekeurig grondvlak ook uitrekken:
Toolbar ImageMet de knop Uitrekken naar piramide of kegel maak je van een veelhoek een piramide en van een cirkel een kegel.
Toolbar ImageMet de knop Uitrekken naar prisma of cilinder maak je van een veelhoek een prisma en van een cirkel een cilinder.

Probeer het zelf...

1Toolbar ImageSelecteer de knop Veelhoek en creëer een veelhoek in het Oxy-grondvlak.
2Toolbar Image- Selecteer de knop Uitrekken naar piramide of cilinder.  - Klik op de veelhoek in het grondvlak. - Bepaal in het dialoogvenster de hoogte van het prisma. - Bevestig je invoer met OK om het prisma te creëren
Opmerking: Wil je als basis van het prisma een regelmatige veelhoek, dan kan je deze creëren - in het gewone Tekenvenster via de Knoppenbalk - met het commando Veelhoek[Punt, Punt, Aantal hoekpunten].