Tilavuus

Epäsäännöllisen muotoisten alueiden pinta-alojen laskeminen perustuu alueen jakamiseen pienempiin osiin, jolloin pinta-alaa voidaan approksimoida esimerkiksi suorakulmioiden pinta-alojen avulla. Tällöin tuloksena on Riemannin summat:[br][br]  [math]\LARGE A=\lim_{n \rightarrow \infty}\sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x=\int_a^b f(x)dx.[/math][br]  [br][br]Samaa ideaa voidaan käyttää myös tilavuuksien laskemiseen. Viipaloimalla kolmiulotteinen kappale äärimmäisen ohuiksi kappaleiksi, saadaan tilavuutta approksimoitua näiden viipaleiden pinta-alojen avulla eli:  [br][br]  [math]\LARGE V=\lim_{n \rightarrow \infty}\sum_{k=1}^n A(x_k)\Delta x=\int_a^b A(x)dx.[/math][br]  [br][br]missä [math]\Large \Delta x[/math] on viipaleen paksuus.  [br] [br][color=#0000ff]Esimerkki 1[/color]. Kolmiulotteisen kappaleen muoto saadaan yhtälöstä [math]\Large x=y^2[/math]  ja kaikki [i]x[/i]-akselia kohtisuorassa olevat poikkileikkaukset ovat neliöitä. Määritä kappaleen tilavuus välillä [0, 2]. [br]
Jokaisen neliön sivun pituus on 2[i]y[/i], jolloin neliöiden pinta-alat ovat muuttujan [i]x [/i]funktiona ovat  [br][br] [math]\Large A(x)=(2y)^2=4y^2=4x[/math].[br]    [br]Tällöin tilavuus on [br] [br] [math]\Large V=\int_0^2 A(x)dx=\int_0^2 4xdx=\Big \slash_0^2 2x^2=8[/math].[br]  [br]
Jos funktio [math]\Large y=f(x)[/math] pyörähtää [i]x[/i]-akselin ympäri, niin poikkileikkaus on ympyrä. Jokaisen ympyrän säde on sama kuin funktion arvo ko. pisteessä. Tällöinkin tilavuus saadaan pinta-alan avulla: [br][br] [math]\LARGE \textcolor{blue}{\int_a^b A(x)dx=\int_a^b \pi [f(x)]^2dx=\pi\int_a^b [f(x)]^2dx}[/math].[br][br]  [br][br][color=#0000ff][br]Esimerkki 2[/color]. Käyrä [math]\Large y=x^2\;\;(0\leq x\leq2)[/math] pyörähtää [i]x[/i]-akselin ympäri. Mikä on pyörähdyskappaleen tilavuus? [br][br]
[br]  [math]\LARGE \begin{eqnarray} V&=&\int_0^2\pi r^2dx=\pi\int_0^2 [f(x)]^2dx=\pi\int[x^2]^2dx\\[br]&=&\pi \int_0^2 x^4dx=\pi \Big \slash_0^2 \frac{1}{5} x^5=\pi\left [ \frac{1}{5}\cdot 2^5-\frac{1}{5}\cdot 0^5\right ]=\frac{32\pi}{5} \end{eqnarray}[/math][br][br]  [br][br][color=#0000ff]Esimerkki 3.[/color] Käyrä [math]\Large y=x^3\;\;(0 \leq x \leq 3)[/math] pyörähtää [i]y[/i]-akselin ympäri. Mikä on pyörähdyskappaleen tilavuus? [br]
Kuten kuvasta nähdään, niin poikkileikkausympyrän säde on sama kuin muuttujan [i]x[/i] arvo. Tilavuus muodostuu mentäessä [i]y[/i]-akselia ylöspäin eli integraalin rajat määräytyvät [i]y[/i]-arvojen mukaan. Koska muuttujan [i]x[/i] arvot vaihtelevat välillä [0, 3], niin muuttujan  [i]y[/i] arvot vaihtelevat välillä [0, 27]. Tällöin,  [br][br] [math]\LARGE\begin{eqnarray} V&=&\pi\int_0^{27} [A(y)]dy=\pi\int [x]^2dy\\[br]&=&\pi \int_0^{27} \left [ y^{\frac{1}{3}}\right ]^2 dy=\pi \int_0^{27} y^{\frac{2}{3}}dy= \pi\Big \slash_0^{27}\frac{3}{5}y^{\frac{5}{3}}=\frac{729\pi}{5}\end{eqnarray}[/math][br][br]  
Esimerkki 4.
Ympyrä voidaan kaiksiuloitteisessa koordinaatistossa ilmoittaa yhtälöllä [math]\Large x^2+y^2=r^2.[/math] Pallon tilavuus saadaan laskemalla näitä kaksiulotteisia ympyröitä yhteen. Tällöin[br][br] [math]\LARGE \begin{eqnarray}[br]V&=&\int_{-r}^r \pi x^2dy\\[br]&=&\int_{-r}^r \pi (r^2-y^2)dy\\[br]&=& \pi \left [r^2 y-\frac{1}{3}y^3 \right ]_{-r}^r\\[br]&=&\frac{4}{3}\pi r^3[br]\end{eqnarray}[/math]

Information: Tilavuus