Funktion raja-arvo

Liikuta pistettä x ja tutki, mitä arvoja funktio f saa. Vaihda sitten näkyviin funktio g ja tutki mitä arvoja se saa.
Vastaa seuraaviin kysymyksiin: [br][br]1. Mitä lukua funktion f arvo lähenee kun muuttujan arvo lähenee lukua 2?[br]2. Mitä lukua funktion f arvo lähenee kun muuttujan arvo lähenee lukua 1?[br]3. Mitä lukua funktion g arvo lähenee kun muuttujan arvo lähenee lukua 1?

Information