БИЕ ДААЛТ

Image
Ашиглах ном сурах бичгүүд
[list=1][*]Б.П.Демидович «Сборник задач и упражнении па математическому анализ»[/*][*]Б.П. Демидовича.Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. Под редакцией [/*][*]Г.Н.Берман «Сборник задач по курсу математического анализ»[/*][*]В.А.Ильин, В.А.Садовничий «Математический анализ І, ІІ»[/*][*]Ц.Лхамсүрэн «Дээд математикийн язгуур үндэс» [/*][*]Ц.Лхамсүрэн «Дээд математикийн дасгал бодлого» [/*][*]Т.Батзул «Математик анализ I» Ховд 2004 он[/*][*]Б.Авирмэд, Ц.Батсуурь г.м «Математик анализ I»[/*][*]С.Дэнзэн, А.В.Лощенко, Ч.Раднаа . Дээд математикийн бодлого бодох гарын авлага [/*][*]Н.Баянбилэг, Ц.Жаргалантуул, Н.Жавзмаа «Математик анализын эхлэл» УБ 2006 он[/*][*]Ц.Лхамсүрэн  «Математик анализ» Их сургуулийн математикийн цуврал[/*][*]Г.Батболд, Д.Шагдар «Алгебр ба анализын эхлэл» 9 УБ 1998 он.[/*][*]М.Я.Выгодский   “Справочик по высшей математик”[/*][*]А.Мекей нарын  ” Дээд математик” боть 1,2[/*][*]У.Рудин “Основны математического анализ”[/*][*]Кузнецов.Л.А «Сборник заданий по высшей математике[/*][/list]
Ашиглах ном сурах бичгүүд
 1. Б.П.Демидович «Сборник задач и упражнении па математическому анализ»
 2. Б.П. Демидовича.Задачи и упражнения по математическому анализу для ВТУЗов. Под редакцией
 3. Г.Н.Берман «Сборник задач по курсу математического анализ»
 4. В.А.Ильин, В.А.Садовничий «Математический анализ І, ІІ»
 5. Ц.Лхамсүрэн «Дээд математикийн язгуур үндэс»
 6. Ц.Лхамсүрэн «Дээд математикийн дасгал бодлого»
 7. Т.Батзул «Математик анализ I» Ховд 2004 он
 8. Б.Авирмэд, Ц.Батсуурь г.м «Математик анализ I»
 9. С.Дэнзэн, А.В.Лощенко, Ч.Раднаа . Дээд математикийн бодлого бодох гарын авлага
 10. Н.Баянбилэг, Ц.Жаргалантуул, Н.Жавзмаа «Математик анализын эхлэл» УБ 2006 он
 11. Ц.Лхамсүрэн  «Математик анализ» Их сургуулийн математикийн цуврал
 12. Г.Батболд, Д.Шагдар «Алгебр ба анализын эхлэл» 9 УБ 1998 он.
 13. М.Я.Выгодский   “Справочик по высшей математик”
 14. А.Мекей нарын  ” Дээд математик” боть 1,2
 15. У.Рудин “Основны математического анализ”
 16. Кузнецов.Л.А «Сборник заданий по высшей математике