Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Heronov obrazec s pričtrano krožnico

Dokaz Heronovega obrazca za ploščino trikotnika z uporabo pričrtane krožnice. Raziskuj: ali obstaja povezava med polmerom trikotniku včrtane krožnice in pa polmerom pričrtane krožnice?