Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Función derivada

Este applet mostra, na esquerda, unha función que se introduce por teclado, e a súa derivada puntual. Na vista central, mostra a función derivada e mais a derivada segunda. Á dereita, na folla de cálculo, recóllese o valor da abscisa (columna A) e o valor da derivada (columna B).