ELEMENTI TROUGLA

Pomerajući temena trougla proučiti kako se menja položaj visine, težišne duži, simetrale ugla i simetrale stranice, koje odgovaraju istoj stranici trougla. Za prikaz odgovarajućeg elementa, kliknuti na kvadratić ispred imena.
Kada će se svi odgovarajući elementi naći na istoj pravoj, tj. poklopiti?