X(74) Isogonal conjugate of X(30)

Onderwerp:
Coördinaten

isogonal conjugate of X(30)

The triangle center X(30) is the Euler infinity point, which is the intersection of the Euler line and line at infinity. Since it lies on the line at infinity, it is a point at infinity. X(74) is the isogonal conjugate of X(30) and lies on the circumcircle. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well on the angles.

isogonale toegevoegde van X(30)

Het driehoekscentrum X(30) is het oneigenlijke punt van de rechte van Euler. De rechte van Euler is de lijn door het hoogtepunt H, het zwaartepunt Z en het middelpunt O van de omgeschreven cirkel van een driehoek. X(30) is het oneigenlijke punt van deze rechte, dat op zelf oneindig ligt. X(74) is het isogonale toegevoegde van X(30) en ligt op de omgeschreven cirkel van de driehoek ABC. barycentric coordinates barycentrische coördinaten triangle circles driehoekscentra