Graf funkce s absolutní hodnotou

Sestrojte funkci č. 8, je-li dáno: f : y = |ax+b|. Podle posuvníků vyšetřete vliv hodnot jednotlivých parametrů na průběh grafu této funkce.