Exponenciální funkce

Sestrojení exponenciální funkce f: y = ka^(x+l)+m s využitím posuvníků