אי שוויון המשולש

נתונים שלושה קטעים באורכים שונים. האם ניתן לבנות מהם משולש?
א. בנו חמישה משולשים. ורשמו את השלשה של אורכי הצלעות שלהם. ב. תנו דוגמה לחמש שלשות של אורכי צלעות מהם לא ניתן לבנות משולש. ג. האם ניתן לבנות מהשלשה 4, 8, 12 משולש? אם כן, הסבירו כיצד. אם לא, הסבירו מדוע. ד. מהו התנאי על אורכי שלש הצלעות, כך שניתן יהיה לבנות משולש? ה. כמה משולשים לכל היותר ניתן לבנות מאותה שלשה?