Nyt hegn mellem markerne

Forfatter
Bo Kristensen
Her er to marker (en grøn og en blå) ved siden af hinanden. De to marker er adskilt af to hegn (røde) i en vinkel. De to hegn gør det svært at høste og så, og landmændene vil gerne have delt marken af ét lige hegn.
  • Undersøg markerne og hegnet, og lav på baggrund af undersøgelsen ét lige hegn mellem de to marker, så begge marker har samme areal efterfølgende?
  • Undersøg, om din metode vil fungere på alle marker med et vinkelhegn.
  • Lav en skærmoptagelse, hvor du forklarer din løsning og hvorfor, den vil eller ikke vil fungere på alle marker.