Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El nombre més pròxim i la paraula més llarga

“El nombre més pròxim i la paraula més llarga” és un joc que està inspirat en el concurs de televisió “xifres i lletres”, l’applet solament proporciona valors a l’atzar i no fa correccions. El cronòmetre té una durada aproximada de tres minuts i pot estar afectat per les diferents velocitats dels processadors informàtics.