Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Introduktion till logik

Dra i glidaren och undersök vilka samband gäller mellan värdet på a och utseendet på kvadraten. Markera de påståenden som är sanna och klicka därefter på OK.
Text som behandlar implikation (-->) och ekvivalens.(<-->)