Cirklers areal - s. 44 opg. 13

Løs opgave 13 ved at bruge GeoGebra. Opgaven er ikke helt magen til opgaven i bogen.

Løs opgave 13 ved at bruge GeoGebra. Opgaven er ikke helt magen til opgaven i bogen.
  1. Tegn de to cirkler herover.
  2. Tegn to nye cirkler, hvor radius er 3 gange så stor som Cirkel 1 og Cirkel 2.
  3. Mål arealet og omkredsen af alle 4 cirkler ved at bruge måleværktøjerne i GeoGebra.
  4. Sammenlign arealet af Cirkel 1 og den cirkel, hvor radius er 3 gange så stor som i Cirkel 1.
  5. Sammenlign arealet af Cirkel 2 og den cirkel, hvor radius er 3 gange så stor som i Cirkel 2.
  6. Forklar, hvad der sker med en cirkels areal, når du gør radius 3 gange så lang? x gange så lang?