Stigningstall

Flytt på gliderne og se om du finner ut hvordan stigningstallet bestemmes.