Construcció anamòrfica d'un podi

Tema/es:
Geometria
Construcció anamòrfica d'un podi feta per l'alumna Patrícia Torres de 4t d'ESO. Els punts lliscants controlen la graella, l'altura de l'observador i l'altura del podi o escala. Els punts A, O i els verds de la planta controlen la posició de la graella, la planta de l'observador i la grandària i posició de la planta del podi.
  • Interactueu amb la construcció i observeu la posició del punt de fuga de les diverses línies.
  • Situeu uns eixos de coordenades rectangulars d'origen la planta O = O' de l'observador i cerqueu les equacions de la projecció que transforma els punts (x,y,z) del podi en els punts (x',y') de la projecció anamòrfica.
  • Cerqueu un procediment estrictament geomètric per fer la projecció.
Compareu els dos llenguatges emprats per assolir la construcció de la projecció.