Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'àrea entre dues funcions

Movent el punt lliscant k es controla l'altura de les dues funcions. Es calculen les àrees entre cada funció i l'eix x, es veu com varien en canviar el valor de k, però la seva diferència sempre és la mateixa. Per tant, per calcular l'àrea entre dues funcions només hem de tenir en compte quina està per sobre i quina per sota, i no si tallen l'eix x.