Sześcian foremny

Temat:
Sześcian
Stworzenie dwóch sześcianów foremnych przy pomocy dwóch sposobów.Pierwszy sposób oparty o geometryczne wykreślenie sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg. Drugi wykorzystujący funkcję programu o nazwie "wielokąt foremny".
Łatwo zauważyć, który sposób jest łatwiejszy.