Wyznaczanie środka okręgu

Przycisk Odtwórz uruchomi kolejne kroki w konstrukcji.

Teraz spróbuj sam wyznaczyć środek okręgu. 1. Poproś, aby ktoś narysował dowolny okrąg nie zaznaczając jego środka (możesz odrysować kubek lub szklankę). 2. Narysuj dwie dowolne cięciwy. 3. Wyznacz symetralne narysowanych cięciw. 4. Punkt przecięcia się symetrlanych to środek okręgu.