gelijkzijdige driehoek

Onderwerp:
Coördinaten
In een gelijkzijdige driehoek werden de middens van de zijden aangeduid. Deze bepalen op hun beurt een nieuwe gelijkzijdige driehoek, waarbij de zwaartepunten van de twee driehoeken samenvallen. Versleep het punt P in de driehoek en zie hoe deze punten opvallende barycentrische coördinaten hebben.