האם ייתכן 2

בפעילות זו נתונה זווית ישרה במשולש שווה-שוקיים. תבדקו אפשרויות ותסבירו ממצאים
נתון: משולש משולש שווה-שוקיים D ו- E נקודות על שוקי המשולש כך שזווית BMC=90° א. בדקו האם ייתכן שהקטעים האדומים הם גבהים במשולש שווה השוקיים מדדו זוויות, גררו, ובדקו. אם לא ייתכן הסבירו ב. האם ייתכן שהקטעים האדומים חוצים את זוויות הבסיס במשולש? מדדו זוויות, גררו, ובדקו. אם לא ייתכן הסבירו ג. האם ייתכן שהקטעים האדומים הם תיכונים לשוקיים במשולש? מדדו קטעים, גררו , ובדקו. אם לא ייתכן הסבירו