Pitagorina teorema

Na slici lijevo je nacrtan pravougli trougao i nad svakom stranicom konstruiran je kvadrat. Površina svakog kvadrata vidljiva je u njegovoj unutrašnjosti. Riješi zadatke napisane ispod dinamičnog apleta.

1. Možeš li uočiti neku vezu između površina kvadrata koje vidiš. 2. Nacrtaj u bilježnicu ovakvu tablicu: U prvi redak tablice upiši površine kvadrata. 3. Alatom za pomicanje (strelica) pomakni neki vrh trougla da dobiješ drugačiji trougao. Prepiši dobivene površine kvadrata u drugi redak tablice. Uočavaš li vezu kao prije? 4. Postupak ponovi još tri puta tako da mijenjaš položaj ostalih vrhova trougal (za iduća tri retka tablice). 5. Možeš li svoja zapažanja iskazati u jednoj rečenici? 6. Pokušaj matematičkim simbolima (koristeći stranice a,b i c) zapisati vezu između površina kvadrata. 7. Vrijede li tvoji zaključci za svaki pravougli trougao?