Бодлого№1

Бодлого№25А ТРигонометр

Үржвэрийн уламжлал авах дүрмээ ашиглана уу