Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Zobrazovací rovnice (ZORO-KUZRC) + rovnice pro zvětšení (ROZVĚT)

DUTÉ - poloha 1 - předmět před středem S

DUTÉ - poloha 2 - předmět v S

DUTÉ - poloha 3 - předmět mezi S a F

DUTÉ - poloha 4 - předmět v F

DUTÉ - poloha 5 - předmět mezi F a V

VYPUKLÉ

Znaménková konvence I.

Zvětšení, znaménková konvence II.