Opgave 6

Je kan de waarde van a wijzigen door gebruik te maken van de schuifbalk.