Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Treball d'una força constant

Construcció que calcula el treball que realitza una força constant F quan actua sobre un cos que es desplaça una certa distància. Pot modificar-se el mòdul de la força, el desplaçament del cos i l'angle que formen la força i el desplaçament.