שולחן לנוף

יכול להציע שולחן בעל שטח בעלי המסעדה מעוניינים להזמין שולחן שהלוח שלו בנוי ממלבן מרכזי ושני חצאי עיגול בקצוות. (ראו איור). הם מבקשים שהיקף השולחן יהיה 12 מטרים ושטחו יהיה הגדול ביותר האפשרי לדגם זה. מהם ממדי השולחן המתאים לדרישת בעלי המסעדה? המתכנן אליו פנו טען שהוא יכול להציע מספר דגמים הבנויים ממלבן ושני חצאי עיגול, אך אינו מקסימלי.