Разлагане на транслация

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира разлагането на една транслация на две осеви симетрии с успоредни оси. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точката , която е върхът на радиус-вектора, равен на вектора на транслация , и точката , която определят оста на първата симетрия.