Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

abs_hod_fce2

je dána funkce f(x), g(x)=f(|x|) a e(x)=| g(x) |=| f(|x|) | Parametry funkce f můžete měnit pomocí posuvníků. Postupně si zobrazujte funkce g(x) , e(x) a sledujte v jakém vzájemném vztahu jsou grafy těchto funkcí.