Räta linjens ekvation

Undersök räta linjens ekvation!

Dra punkterna för att ändra k- och m-värde och se hur grafen ändras!