Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Áttekintés

Sűrűségmérés nyomásszenzorral

Edaq530 és nyomásszenzor segítségével hidrosztatikai nyomást mérünk. A mért nyomást ábrázoljuk a folyadékmélység függvényében. A kapott egyenes meredeksége információt ad a folyadék sűrűségéről. (Ha nem egyenest kapunk, akkor a folyadék nem homogén.) A méréssel kimutatható, hogy a folyadék, amibe a műszert belemerítjük, hányszor sűrűbb, mint a csapvíz.