Linjer och trianglar

Markera glidaren (den svarta punkten) och använd piltangenterna (höger/vänster) för att ändra riktningskoefficientens värde och se hur triangelns form förändras. Klicka i rutan "Visa area" för att samtidigt visa hur arean varierar.