Probabilitat Buffon

Probabilitat del problema de l'agulla de Buffon