Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Congruentiekenmerken herkennen.

Congruentiekenmerken herkennen.
Versleep de rode punten rechts tot ze gepast samenvallen met de punten links. Als je juist bent, verschijnt er een tekst. Als je op reset drukt, kan je nog eens oefenen.