Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Přenesení úhlu

Prohlédni si postup přenášení daného úhlu k danému vrcholu a jednomu ramenu. Zadání: Přenste úhel do vrcholu , na rameno . Postup: K řešení potřebujeme tři kružnice , všechny mají stejný poloměr. má jiný.
  1. První nám na úhlu v zadání udělá body . Délka pro nás bude později důležitá.
  2. Druhá nám vytne obraz bodu na novém rameni úhlu, nazveme jej .
  3. Třetí má poloměr rovný vzdálenosti bodů a narýsujeme ji se středem v . Tam, kde se nám protne s , najdeme obraz bodu , který nazveme .
  4. Polopřímka je nové ramno našeho nového úhlu.
1) Teď, když jste si konstrukci prohlédli, zkuste si ji na papíře. 2) Zkuste si zapohybovat s modrými body v této ukázce. Vytvoříte si tím příklad s jiným zadáním.