Μια αρμονική ταλάντωση...

Μια αρμονική ταλάντωση που δεν είναι απλή

Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: [url]http:users.sch.gr/fotiszaf[/url]