Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lemma 10

Lemma 10 Z bodu T veďme ke kružnici tečny TA a TB a sečnu TC. Dále mějme tětivu BD rovnoběžnou s TC. Průsečík AD a TC označíme E. Sestrojíme-li nyní kolmici EH na úsečku BD, bod H je středem BD.