Den lodrette afstand mellem 2 linjer

Den lodrette afstand mellem 2 linjer findes som forskellen mellem b-værdierne