Marias sommarjobb

Författare/skapare:
Lisa Österling
Maria sommarjobbade och tjänade en dag 400 kr. Hur många timmar kan hon ha jobbat, och vad tjänade hon per timme?
1. Dra i glidaren för att välja timlön. Hur länge har hon jobbat för att tjäna 400 kr? Hur ser du det? 2. Hur länge måste hon arbeta då timlönen är 30 kronor? Hur tar du reda på det? 3. I Algebrafönstret visas ekvationen för hennes lön. Förklara variablerna och sambandet mellan variablerna i ekvationen. 4. Det finns andra sätt att beräkna lönen. Det kan vara en provisionslön, eller man kan behöva ta hänsyn till skatten. Beskriv ett alternativ till att beräkna lönen. 5. I Inmatningsfältet, skriv in en ekvation för ditt sätt att beräkna lönen. Ge den ett annat namn, till exempel Nettolön.