Matrix 2 - Meetkunde - 32 b

Bewijs dat een buitenhoek van een driehoek gelijk is aan de som van de niet-aanliggende binnenhoeken.