The Tridge

Aquest pont tan curiós es troba a Michigan, al Chippewassee Park El centre del pont és el punt de Fermat del triangle que formen els tres contactes a terra. El punt de Fermat és el que té la suma de distàncies als tres vèrtexs el més petita possible. Es construeix fent triangles equilàters a cada costat i unint el vèrtex de cada triangle equilàter construït sobre un costat amb el vèrtex oposat a aquest costat del triangle original.