משפט הסינוסים

material.authors
hagitrosenberg
משפט הסינוסים היישום מאפשר לראות שהיחס בין כל צלע במשולש וסינוס הזווית מולה קבוע. יחס זה שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש. יש לבחור מצב של הזזה ולשנות את גודל המשולש והמעגל . במידה ויש צורך להציג את ההוכחה יש להציג את ישר k,l ואת זווית בניהם.
איך מוכיחים את המשפט הוסף בניית עזר להוכחה