Puzzle sowa 5-bis

Wyceluj w środek kawałka, a następnie go przesuń, przytrzymując lewy przycisk myszki. Puść ten przycisk dopiero wtedy, gdy wszystkie kawałki "wskoczą" na miejsce. Jeśli środek został dobrze namierzony, to po naciśnięciu lewego przycisku myszki ukaże się łapka, w przeciwnym wypadku przesunięcie kawałka nie będzie możliwe.
Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.tapeta-sowy-pisklaki-oczy.na-pulpit.com/ Tworząc te puzzle wzorowałam się na Przestawiance Jerzego Mila: http://www.geogebratube.org/material/show/id/16319