Dwie proste przecięte trzecią prostą

Topic:
Kąty
Program pozwala obserwować różne pary kątów jakie otrzymujemy po przecięciu dwóch prostych trzecią prostą. Po wybraniu w prawym panelu jednej pary kątów zostają one pokazane na rysunku, a w prawym panelu pojawią się ich nazwy z miarami. Proste a i c możemy dowolnie obracać lub przesuwać. W trybie gdy proste a i b są równoległe program pozwala sprawdzić prawdiwość twierdzenia, że kąty odpowiadające są równe.