X(1155) Schröder point

Onderwerp:
Coördinaten

Schröder point

P, the Schröder point is constructed as follows:
  • Construct I, the inenter of the triangle ABC
  • Construct X, Y, and Z, the pedal points from I on the sides of ABC.
  • Construct the circles AXI, BIY, and CIZ.
  • Of course, these circles concur in I, the other point is P, triangle center X(1155).
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

punt van Schröder

P, het punt van Schröder, construeer je als volgt:
  • Construeert I, het middelpunt van de ingeschreven cirkel van de driehoek ABC
  • Construeer X, Y en Z, de voetpunten van de loodrechten uit I op de zijden van ABC.
  • Construeer de cirkels AXI, BIY en CIZ.
  • Deze cirkels snijden elkaar uiteraard in I. Het tweede snijpunt is P, driehoekscentrum X(1155).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.