Τριγωνομετρικός κύκλος

Σκοπός του παρακάτω δυναμικού σχεδίου είναι η εξοικείωση του μαθητή με τον τριγωνομετρικό κύκλο και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς μιας γωνίας ή τόξου.