Suorien tutkimista

Suora
Kulmakertoimen ja vakiotermin tutkimista: 1. Muuta kulmakerrointa. Mitä kulmakerroin kertoo suorasta? Yritä keksiä tarkat säännöt! 2. Muuta vakiota c. Mitä vakio c kertoo suorasta, jos suoran yhtälöä ei tiedetä? Miksi?! Suorien leikkauspiste: 3. 1) Piirrä funktio f(x)=2x+1 syöttämällä funktio syöttökenttään. 2)Kuinka monta yhteistä pistettä kahdella suoralla voi olla? Keksi sääntöjä (tutki miten kulmakerroin ja vakiotermi vaikuttavat yhteisiin pisteisiin)! 3) (Lähes sama kuin kohta 2) )Miten yhteisten pisteiden määrän voi päätellä ilman suorien kuvaajaa? (Vertaile suoran yhtälöitä keskenään) 4. Miten selvität kahden suoran leikkauspisteiden koordinaatit kun tiedetään vain suoran yhtälöt (ilman piirtämistä)? Yritä keksiä leikkauspisteestä yhteisiä asioita tutkittaville suorille!