Řez kužele

Téma:
Kužel
Rotační kužel je dán osou o kolmou k půdorysně, vrcholem V a poloměrem podstavné kružnice. 1. Sestrojte obrysy plochy a řez rovinou rovnoběžnou s půdorysnou. 2. Sestrojte řez nárysně promítací rovinou.
Řezem rovinou kolmou k ose je kružnice. Řezem nárysně promítací rovinou může být jakákoliv kuželosečka. Diskutujte jednotlivé případy.