Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Řez kužele

Rotační kužel je dán osou o kolmou k půdorysně, vrcholem V a poloměrem podstavné kružnice. 1. Sestrojte obrysy plochy a řez rovinou rovnoběžnou s půdorysnou. 2. Sestrojte řez nárysně promítací rovinou.